FriluftsRådet

Grønne Spirer

Grønne Spirers kurser

Nu kan du finde en oversigt over alle årets kurser herunder. Udover disse kurser for alle, er der interne kurser for Svenstrups, Gistrups, Furesøs og Halsnæs grønne spirer.

Det skal du vide om Grønne Spirers arrangementer
Grønne Spirers kurser har fokus på naturpædagogiske emner, fx science, bæredygtighed, ro og forundring, fugle, 0-3 årige i naturen, vild mad og meget andet. Kurserne foregår først og fremmest udendørs med masser af praktiske eksempler, hvorimod konferencerne har et større teoretisk indhold og enkelte udeaktiviteter.  

Tilmelding og prisen
Medlemmer har to gratis kursuspladser om året (personlige medlemmer dog kun én). I kan tilmelde jer ved at logge ind her på siden eller pr. mail til: ikr@friluftsraadet.dk
Alle andre kan tilmelde sig ved at sende en mail med navn, institution, email og evt. EAN til ikr@friluftsraadet.dk. Ekstra kursuspladser koster 500 kr plus moms for medlemmer og 1000 kr plus moms for andre. Alle er velkomne.

HUSK: Der er frokost, kaffe og rigeligt med postevand på alle vores arrangementer.
HUSK: En uge før kursusstart er tilmeldingen bindende og pladsen tæller som benyttet.

Er I rigtigt tilmeldt?
Ved at klikke på "mere" under det aktuelle kursus, kan I se deltagerlisten.

Kurser fra 1. juli 2016 til 31. december 2016

Naturekspedition for de 3-6 årige

Start: 24. august 2016 09:00
Slut: 24. august 2016 15:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Uhrehøj Plantage ved Farsø
Adresse: Farsøvej 95, Farsø
Ledige pladser: 9

På en naturekspeditionstur sætter vi fokus på forårsaktiviteter i Uhrehøje Plantage. Rygsækken er pakket med grej til nemme og billige aktiviteter, hvor krop og hoved sættes i spil, og sanserne og naturens elementer drages ind. På turen rundt i skoven indsamles også ingredienser til en nem frokost i det fri. mere...

leg og lær i naturen ved Roskilde

Start: 24. august 2016 09:30
Slut: 24. august 2016 16:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Boserupgård Naturcenter
Adresse: Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 82-84, 4000 Roskilde
Ledige pladser: 19

På dagen vil vi arbejde med sjove, lærerige og enkle naturaktiviteter i børnehøjde. Vi skal også tale om hvorfor og hvordan. Rent praktisk vil dagen veksle mellem korte oplæg og afprøvning af praktiske naturaktiviteter lige til at tage med hjem og lave med børnene. Dagens naturtemaer er: krible krabledyr, naturlege og grøn sløjd mere...

weekendkursus - naturen for 0-3 årige

Start: 27. august 2016 09:00
Slut: 27. august 2016 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Jenle Plante
Adresse: Jenle Plantage, grusvej overfor Kelddalvej 68, 9600 Aars, Naturbasen ligger på 1. vej til venstre
Ledige pladser: 8

Med naturekspeditionsrygsæk afprøver vi aktiviteter med udgangspunkt i årstidsbestemt naturformidling, sansestimulering, motoriktræning og leg og læring. I Forplejningen indgår ingredienser fra naturens spisekammer. mere...

naturture for 0-3 årige

Start: 29. august 2016 09:00
Slut: 29. august 2016 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Jenle Plantage ved Års
Adresse: Jenle Plantage, grusvej overfor Kelddalvej 68, 9600 Aars, Naturbasen ligger på 1. vej til venstre
Ledige pladser: 9

Med naturekspeditionsrygsæk afprøver vi aktiviteter med udgangspunkt i årstidsbestemt naturformidling, sansestimulering, motoriktræning og leg og læring. I Forplejningen indgår ingredienser fra naturens spisekammer mere...

Krop og bevægelse i naturen - Styrkelse af børns motorik

Start: 31. august 2016 09:00
Slut: 31. august 2016 16:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Karpenhøj Naturcenter
Adresse: Dragsmurvej 12, 8420 Knebel
Ledige pladser: 18

Naturen er verdens største legeplads, og et fantastisk udendørs rum for bevægelse og leg. Dagen indeholder to workshops, hvor deltagerne både får ideer til, og afprøver bevægelseslege, der styrker hele kroppens motorik. Derudover kommer alle med på smådyrssafari i skoven, hvor finmotorikken kommer på prøve, når de små dyrs krible krable univers skal undersøges. Der fortælles i skoven også historier om de små dyrs levevis. Aktiviteterne er målrettet bevægelse i naturen sammen med de helt små børn. mere...

Mere natur i børnenes hverdag: Kreativitet, leg og mad over bål

Start: 7. september 2016 09:00
Slut: 7. september 2016 16:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Stevninghus Spejdercenter
Adresse: Holmvej 9, 6200 Aabenraa
Ledige pladser: 18

09:00-09:30 Morgenkaffe, velkomst og præsentation 09:30-11:00 Kreative naturaktiviteter: Ler + brænding, uldfiltning, og træarbejde (snitte) 11:00-14:00 Frokost over bål. Pandebrød, urtesmør, kærnemælksost, hyldebær- eller brændenældesuppe, plankefisk. 14:00-16 Forskellige lege, udfordringer og opgaver, centreret om natur. Efter hver opgave er der evaluering af hvad man kan få ud af at bruge legen/udfordringen/opgaven derhjemme. Kaffe/kage undervejs. mere...

Vild i Viborgs efterårsnatur - om vild mad og vilde dyr

Start: 13. september 2016 09:00
Slut: 13. september 2016 16:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Undallslund
Adresse: Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg
Ledige pladser: 21

Dagen er delt i to: Lær om vild mad - vi går en tur i Undallslund skov, finder spiselige planter og laver simple retter ved bålet. Lær om dyrene gennem lege og aktiviteter. Kan man lære børnehavebørn om fødekæder? Ja, det kan man da! Vi bruger kroppen og efterligner dyr og fænomener i naturen. Gennem leg og bevægelse opdager vi sammenhænge og undersøger dyrenes adfærd. mere...

børn, motorik og naturoplevelser i Skovhytten ved Ishøj

Start: 14. september 2016 09:30
Slut: 14. september 2016 16:00
Målgruppe: 1-6 års personale
Sted: Skovhytten - Ishøj Naturcenter
Adresse: Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj
Ledige pladser: 14

På dette kursus tager vi fat på emnet sunde, glade børn i både teori og praksis. vi skal høre et oplæg og selv dele erfaringer, men først og fremmest skal vi ud prøve det selv. Dagens udeaktiviteter er målrettet bevægelse i naturen sammen med de 2-6 årige. Det handler om at være i naturen med børnene, mens vi bruger kroppen, sanserne og hinanden til at have det sjovt. Måske er vi ræve der sniger os ind på byttet, pindsvinet der bygger bo eller haren som hopper på marken. På kurset afprøver vi selv legene, og vi skal i hvert fald prøve kræfter med Lilleputbanen ved Skovhytten og udfordringerne i skovbunden. Deltagerne får ideer og afprøver ”Tumlastik i naturen” og stifter bekendtskab med en ”Bevægelsesrute” som indeholder en del af de 18 grundbevægelser, bundet op på legene fra Spring Ud i Naturen. mere...

Tumlinge i efterårsnaturen - sydsjælland

Start: 20. september 2016 09:30
Slut: 20. september 2016 16:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Avnø Naturcenter
Adresse: Flyvervej 40, 4750 Lundby
Ledige pladser: 23

Naturvejlederne på Avnø tager deltagerne med ud i den smukke, unikke natur ved Avnø Naturcenter. Der vil være særligt fokus på fortællingen og sanselige naturoplevelser for de mindste. Vi møder dyrene, som børnene kender - dyr der flyver, dyr der lever i jorden, dyr der sover om vinteren og måske Egon Egern? På kurset gives eksempler på, hvordan man kan arbejde med de 6 læreplanstemaer i naturen. mere...

Kreativ i efterårsnaturen

Start: 22. september 2016 09:00
Slut: 22. september 2016 15:00
Målgruppe: 3-6 års personale. Erfaring i udeliv ikke nødvendig
Sted: Naturskolen på Vasebro
Adresse: Lodshusvej 50, 4230 Skælskør
Ledige pladser: 24

Vi skal have fingrene, fødderne og snuden i naturen på denne dag, hvor vi skal arbejde med forskellige kreative vinkler på naturen og på naturens materialer. Dagen er bygget op omkring et antal workshops, hvor kursisterne får prøvet praktiske kreative ideer af. Ideer og aktiviteter vil henvende sig til den voksne, der kan bruge det i sit arbejde med de 3 til 6-årige. Undervejs krydres dagen med teori om fordelene ved at børn opholder sig og lærer i naturen. mere...

Naturekspedition for de 3-6 årige

Start: 28. september 2016 09:00
Slut: 28. september 2016 15:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Uhrehøj Plantage ved Farsø
Adresse: Farsøvej 95, Farsø
Ledige pladser: 7

På en naturekspeditionstur sætter vi fokus på forårsaktiviteter i Uhrehøje Plantage. Rygsækken er pakket med grej til nemme og billige aktiviteter, hvor krop og hoved sættes i spil, og sanserne og naturens elementer drages ind. På turen rundt i skoven indsamles også ingredienser til en nem frokost i det fri mere...

Natur og bæredygtighed i børnehøjde - Aabenraa

Start: 5. oktober 2016 09:00
Slut: 5. oktober 2016 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Skovlyst naturskole
Adresse: Årup Skovvej 25, 6200 Aabenraa
Ledige pladser: 32

nærmere info følger mere...

Børn, natur og bevægelse

Start: 10. oktober 2016 09:30
Slut: 10. oktober 2016 16:00
Målgruppe: 1-6 års personale
Sted: Momhøje Naturcenter ved Herning
Adresse: Kibækvej 19, 6933 Kibæk
Ledige pladser: 32

Dagen har to naturtemaer: Sansemotorisk udvikling hos børn i førskolealderen samt kreative processer med udgangspunkt i naturen og naturens materialer. På dagen vil der være et teoretisk oplæg om en sund, aldersvarende sansemotorisk udvikling med naturen som medspiller, og der vil være inspirerende udeaktiviteter med en bred vifte af fysiske lege og kreative fif. VI vi også sætte tid af til at inspirere hinanden via erfaringsudveksling i workshops. mere...

Fald Ned i Naturen - en konference om ro, undren og nærvær

Start: 5. december 2016 09:30
Slut: 5. december 2016 16:30
Målgruppe: 1-6 års personale
Sted: Severin Kursuscener i Middelfart
Adresse: Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Ledige pladser: 77

Hvad er det naturen kan gøre for børnene (og de voksne), når det handler om opmærksomhed, ro og nærvær? Hvad sker der med vores krop og hjerne, når vi er i det fri? Og hvordan kan vi bruge dette i en til tider stressende dagligdag i institutionen? Oplægsholderne er Lektor Hans Henrik Knoop og Naturformidler Lasse Thomas Edlev. Vi skal også bruge tid på workshops og øvelser, og så vil vi gerne samle erfaringer fra jer, så vi kan arbejde videre med temaet i Grønne Spirer i 2017. mere...

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • FEE
  • FEE
  • CO2 neutralt website