FriluftsRådet

Grønne Spirer

Grønne Spirers kurser

Nu kan du finde en oversigt over alle årets kurser herunder. Udover disse kurser for alle, er der interne kurser for Svenstrups, Gistrups, Furesøs og Halsnæs grønne spirer.

Det skal du vide om Grønne Spirers arrangementer
Grønne Spirers kurser har fokus på naturpædagogiske emner, fx science, bæredygtighed, ro og forundring, fugle, 0-3 årige i naturen, vild mad og meget andet. Kurserne foregår først og fremmest udendørs med masser af praktiske eksempler, hvorimod konferencerne har et større teoretisk indhold og enkelte udeaktiviteter.  

Tilmelding og prisen
Medlemmer har to gratis kursuspladser om året (personlige medlemmer dog kun én). I kan tilmelde jer ved at logge ind her på siden eller pr. mail til: ikr@friluftsraadet.dk
Alle andre kan tilmelde sig ved at sende en mail med navn, institution, email og evt. EAN til ikr@friluftsraadet.dk. Ekstra kursuspladser koster 500 kr plus moms for medlemmer og 1000 kr plus moms for andre. Alle er velkomne.

HUSK: Der er frokost, kaffe og rigeligt med postevand på alle vores arrangementer.
HUSK: En uge før kursusstart er tilmeldingen bindende og pladsen tæller som benyttet.

Er I rigtigt tilmeldt?
Ved at klikke på "mere" under det aktuelle kursus, kan I se deltagerlisten.

Kurser fra 1. juli 2020 til 31. december 2020

LØRDAGSKURSUS - 100 mus med haler på

Start: 22. august 2020 09:00
Slut: 22. august 2020 15:00
Målgruppe: 0-3 årige
Sted: Naturskolen i Undallslund
Adresse: Kapt. Undalls vej 1, 8800 Viborg
Ledige pladser: 7

Naturen byder på masser af god sprogudvikling. Fx handler mange børnesange handler om natur og dyr. Man kan vel sige, at vores fælles kultur tager udgangspunkt i livet tæt på naturen. og det afspejler sig i sangene. Dette er en god indgang til at at se nærmere på den natur, der omgiver os. Hvordan bliver børnene nysgerrige på naturen gennem sange? Vi vil arbejde med naturaktiviteter for de 0-3 årige, med udgangspunkt i kendte børnesange. Hvordan kan alle 0-3 årige være med? Vi arbejder med at organisere naturture i vores lokale natur, så selv dem der ikke kan gå, også kan være m mere...

Naturekspedition for de 0-3 årige

Start: 24. august 2020 09:00
Slut: 24. august 2020 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Naturbasen i Uhrehøje. Kort: https://naturekspeditionen.dk/naturbasen-i-uhrehoeje-(1).aspx
Adresse: Farsøvej 95A, 9640 Farsø
Ledige pladser: 12

Medbring en dags-rygsæk som vi på dette kursus udarbejder og ”pakker” med naturudstyr til ture i naturen. Efterfølgende tager vi på naturekspedition i skoven, hvor vi afprøver udstyret og fylder ”rygsækken” op med naturformidling, inspiration til naturaktiviteter, vild mad samt sanse og motorikøvelser. mere...

Bæredygtighed, leg og læring

Start: 25. august 2020 09:30
Slut: 25. august 2020 16:00
Målgruppe: 2-6 års personale
Sted: Shelterne ved Hagested Børnehus
Adresse: Damvej 14, 4300 Holbæk
Ledige pladser: 16

Bæredygtighedsbegrebet er for første gang nævnt i den nye læreplan. Menneskets samspil på den natur, vi er rundet af er både vigtig og spændende og vækker vores nysgerrighed. Samtidig er interessen og ønsket om en grøn hverdagspraksis vokset og smitter også af på dagtilbuddene. Men hvordan udmyntes det i praksis? Hvordan giver det bedst pædagogisk mening? På dagen skal vi afprøve forskellige aktiviteter indenfor temaer som grøn mad, affald, genanvendelse og naturbevidsthed. Kurset afholdes i samarbejde med Hagested Børnhus. Husk tøj efter vejret, da vi er ude hele dagen. mere...

Nærvær, kunst og grøn madlavning ved skov og strand

Start: 1. september 2020 09:30
Slut: 1. september 2020 15:30
Målgruppe: 2-6 års personale
Sted: Anemonehuset
Adresse: Skovbrynet 3, 8000 Århus
Ledige pladser: 12

Naturvejleder Anita Søholm og Steiner-naturpædagog Nanna Herluf tager deltagerne med på en nærværende rundtur i naturens og børnenes verden. Naturen tages ind med alle sanser – også smagssansen, vi tillaver selv nogle grønne retter med udgangspunkt i det der findes i den nære natur. VI skal arbejde med naturens æstetik og helt konkret være kreative med naturens materialer. En del af kurset kommer til at foregå ved vandet, hvor vi skal lave mad med bl.a. tang, måske rejer og fisk. Herefter trækker vi ind i skoven til de to bålpladser. Vi starter i Anemonehuset med morgenmad. mere...

Naturekspedition for de 3-6 årige

Start: 2. september 2020 09:00
Slut: 2. september 2020 15:00
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Naturbasen i Uhrehøje. Kort: https://naturekspeditionen.dk/naturbasen-i-uhrehoeje-(1).aspx
Adresse: Farsøvej 95A, 9640 Farsø
Ledige pladser: 5

naturudstyr til ture i naturen. Efterfølgende tager vi på naturekspedition i skoven, hvor vi afprøver udstyret og fylder ”rygsækken” op med naturformidling, inspiration til naturaktiviteter, vild mad samt sanse og motorikøvelser. Husk tøj til en dag i det fri. mere...

Sensommerens dyr og fugle og vild madlavning

Start: 3. september 2020 09:00
Slut: 3. september 2020 15:00
Målgruppe: 3-6 årspersonale
Sted: Skovlyst Naturskole
Adresse: Årup Skovvej 25, 6200 Aabenraa
Ledige pladser: 5

Dagens to temaer er: 1. Sensommermad fra naturens vilde spisekammer, hvor deltagerne lære om alle de spiselige vilde ting der er i naturen i sensommeren og tilbereder fasaner, skovgrønt og sommersvampe. 2. Lege og aktiviteter om skovens dyr, hvor deltagerne får masser af ideer til dyrelege, fuglelege og kriblekrable-aktiviteter med hjem. mere...

Matematisk opmærksomhed i naturen og udeaktiviteter om vinteren

Start: 10. september 2020 09:00
Slut: 10. september 2020 15:30
Målgruppe: 3-6 åriges personale
Sted: Friluftszonen, KFUM-Spejderne
Adresse: Sletskovvej 4, 4160 Herlufmagle
Ledige pladser: 13

Former, mængder, tal og forskelle. Matematisk opmærksomhed er en del af sciencebegrebet i Natur, Udeliv og Science læreplanstemaet, og matematisk opmærksomhed understøtter børns lyst til at undersøge og forstå verden. Der er matematik alle vegne og ikke mindst i naturen. Der er så mange dejlige former, der er mønstre, antal, vinkler og sammenhænge, som kan indgå i vores færden i naturen og den måde vi taler om det på. Vi skal på kurset lege med matematikken, så det bliver sjovt at få den til at indgå i dagligdagen og ude på turen. Aktiviteterne kan bruges ude hele året, så her kommer også ny inspiration til udelivet i vinterhalvåret. Kurset er primært praktisk. Efter et mindre oplæg, skal vi undersøge matematikken i naturen igennem konkrete aktiviteter og inspiration til brug i hverdagen. mere...

Vilde drenge og piger

Start: 15. september 2020 09:00
Slut: 15. september 2020 15:30
Målgruppe: 3-6 års personale
Sted: Infohuset i Østerådalen
Adresse: Over Kæret 9, 9000 Ålborg
Ledige pladser: 11

Spring ud i naturen Fysioterapeut Helle Fuglsang og Naturpædagog Henrik Falken byder på vildmarksture, naturparkur og risikoorienteret leg samt en god snak om små børns behov for vildskab og leg. mere...

Bæredygtighed og science - nye begeber i læreplanen

Start: 15. september 2020 09:30
Slut: 15. september 2020 16:00
Målgruppe: 2-6 års personale
Sted: Natur'ligvis Troldbjerg ved Silkeborg
Adresse: Troldbjergvej 4, 8883 Gjern
Ledige pladser: 14

I læreplanens tema om natur, udeliv og science, er både sciencebegrebet og bæredygtighed nye begreber, som skal bringes ned i børnehøjde og ind i praksis. Hvis vi ønsker, at børnene får gode, konkrete, sanselige aha-oplevelser indenfor disse temaer, skal det ske tæt på naturen sammen med nysgerrige voksne. På denne dag vil vi give gode, konkrete ideer til, hvordan man kan lave gode science- og miljkø-aktiviteter, vi vil dele vores ideer, og derudover vil Lektor Niels Ejbye-Ernst gennemgå teorien og give eksempler fra praksis og nyeste viden på området. Det hele foregår i Troldbjerg Børnehave midt i Vestjyllands dejlige natur. mere...

Naturekspedition for de 0-3 årige

Start: 16. september 2020 09:00
Slut: 16. september 2020 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Naturbasen i Uhrehøje. Kort: https://naturekspeditionen.dk/naturbasen-i-uhrehoeje-(1).aspx
Adresse: Farsøvej 95A, 9640 Farsø
Ledige pladser: 2

AFLYST De 0-3 årige har særligt behov for nysgerrig undren og sansemotoriske oplevelser, og intet sted er bedre til dette end naturen. Vi går en tur med naturekspeditions-rygsækken med det helt rigtige udstyr og afprøver her og nu naturaktiviteter på en tur i skoven. Efterfølgende sættes fokus på temaaktivitetskasser om edderkopper, sommerfugle, fugle og fodspor. Hele dagen er der særligt fokus på naturen omkring os, sanseoplevelser og motorik. mere...

Fugle, børn og natur

Start: 18. september 2020 09:00
Slut: 18. september 2020 15:00
Målgruppe: 2-6 års personale
Sted: Naturskolen
Adresse: Kapt. Undalls Vej 1, DK- 8800 Viborg
Ledige pladser: 11

Vi ser nærmere på de sjove og spændende bevingede væsner, fuglene. Vi skal både lege, lære og spise fugle på denne forårsdag på Naturskolen. Kursusbeskrivelse Fugle er den mest taknemmelige dyregruppe at arbejde med. Næsten uanset hvor man opholder sig udenfor (og endda indenfor) vil man kunne se på fugle. På kurset varmer vi op med en sang og en flyveleg. Herefter undersøger vi sammen fuglenes kendetegn: fjer, vinger, næb, æg osv. Hvordan kan vi blive klogere på disse særegne kendetegn gennem leg og aktivitet? Vi vil også arbejde med, hvordan vi får flere fugle på legepladsen og i haven. Tænk at være helt tæt på en fugl. På denne kursusdag arbejder vi også med, hvordan vi formidler den døde fugl til mindre børn. Vi kigger, rører, spreder vinger, undersøger klør, fjer og alt det udenpå. Bagefter sprætter vi fuglen op og ser hvordan organerne fungerer i det før så levende væsen. Til frokost skal vi selvfølgelig have noget med kylling. Mon vi selv skal slagte vores mad? Tjah, det kommer helt an på, om der er hanekyllinger i de æg, der lige nu, ligger i rugemaskinen. Med venlig hilsen Michael Winther, Naturvejleder Direkte tlf.: 93 59 80 93 mere...

aflyst LØRDAGSKURSUS - Spring Ud i Naturen med de mindste

Start: 26. september 2020 09:30
Slut: 26. september 2020 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Ved Løvbakken Naturcenter
Adresse: Løvbakkevej 32, 7400 Herning
Ledige pladser: 30

AFLYST - vi prøver igen til foråret sanser og motorik er af største betydning i de første leveår, og i naturen er der alle muligheder for at prøve og øve og bruge kroppen. Spring Ud i Naturen-ambassadørerne Dorte og Lotte har mange års erfaring med at bruge naturen som afsæt for nærvær, motorisk udvikling og sanselege for de mindste i dagtilbuddet. På dette kursus deler de ud af deres erfaringer med masser af praktiske øvelser og små fif til en dagligdag med små naturoplevelser, trivsel, udvikling og udeliv for de mindste. Som kursist kan du forvente at: - Være aktiv udendørs det meste af dagen. - Være kreativ med trangia. - Få inspiration til en heldagstur med middagslur i naturen med de 0-3 årige HUSKAT Medbring: Kop, tallerken eller mugg samt kniv og gaffel eller spork. 2 små tomme syltetøjsglas eller plastbøtter med låg. VI er ude hele dagen - påklædning efter vejret. mere...

Efterår med leg og læring blandt skovens træer

Start: 29. september 2020 09:00
Slut: 29. september 2020 15:30
Målgruppe: 1-5 års personale
Sted: Vedsted Skovhus ved Rebild
Adresse: Rebild Kirkevej 8, 9520 Skørping
Ledige pladser: 13

Bliv klogere på skovens træer gennem fortællinger, eksperimenter, leg og bevægelse i Rold Skovs fantastiske natur. Kurset afholdes på Vedsted Skovhus tæt på den inspirerende natur- og fortællelegeplads Røverknolden i Rebild. Underviserne er naturvejleder Mette Osland og Ergoterapeut Helle Fuglsang. mere...

De 0-3 årige - naturoplevelser og sprogudvikling

Start: 30. september 2020 09:30
Slut: 30. september 2020 16:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Naturcenter Amager Strand
Adresse: Øresundsstien 7, 2300 København S
Ledige pladser: 15

På dette kursus er der fokus på, hvordan naturen som læringsmiljø understøtter de 0-3 åriges udvikling og trivsel. Der er særligt fokus på børns sprogudvikling, og hvordan nære oplevelser med natur og smådyr kan understøtte og inspirere de små i at sætte ord på deres oplevelser og kommunikere deres tanker og følelser. Vi vil naturligvis inddrage den nye styrkede læreplan i dagens oplæg og aktiviteter. Konkret foregår dagen ved vandet, og Amager Strand er omdrejningspunktet for naturaktiviteterne. mere...

Børn, fugle og andre dyr i vinterhalvåret

Start: 2. oktober 2020 09:00
Slut: 2. oktober 2020 15:00
Målgruppe: 1-6 års personale
Sted: Næsby Centeret mellem Slagelse og Næstved
Adresse: Skelbyvej 126, 4171 Glumsø
Ledige pladser: 17

Hvor er dyrene om vinteren? Vi skal lære om dyr, lave dyrelege, og måske selv være dyr? Fuglene er noget helt særligt, for de bliver ekstra synlige i vinterhalvåret. De er allestedsnærværende, de er lette at finde og iagttage året rundt, de kommer tættere på end andre dyr, de lader sig fodre og beskue. Og så er det ikke svært at lære de mest almindelige rigtigt godt at kende. mere...

Spring Ud i naturen i vinterhalvåret

Start: 8. oktober 2020 09:00
Slut: 8. oktober 2020 15:00
Målgruppe: 2-6 års personale
Sted: Næsbycenteret mellem Næstved og Slagelse
Adresse: Skelbyvej 126, 4171 Glumsø
Ledige pladser: 7

Legen er i centrum og kroppen i bevægelse på denne dag, der har fokus på alt det sjove man kan lave i det fri i vinterhalvåret. mere...

Sanser, leg og kropslig aktivitet med de 0-3 årige i efterårsnaturen

Start: 8. oktober 2020 09:00
Slut: 8. oktober 2020 15:00
Målgruppe: 0-3 års personale
Sted: Perleholm Naturskole nær Haderslev
Adresse: Tovskovvej 63 b, 6560 Sommersted
Ledige pladser: 6

Kursets temaer er de mange sanseoplevelser i efterårsnaturen med smage (hyldebær, æbler, mirabeller), lugte/dufte (skovbunden, svampe, gran, mm), følesansen (rulle i blade, mærke bark, mærke en snegl kravle på hånden eller en regnorm), leg og kropslig aktivitet (sjov med blade, leg med vinden/blæsten, hoppe i vandpytter og lege med vand, samle ind til flotte collager med naturens materialer og efterårets smukke blade) mere...

Vinteaktiviteter for børn i naturen

Start: 23. oktober 2020 09:00
Slut: 23. oktober 2020 15:00
Målgruppe: 2-5 års personale
Sted: Skovlyst Naturskole
Adresse: Årup Skovvej 25, 6200 Aabenraa
Ledige pladser: 13

Måske savner I gode ideer og lidt mere erfaring i at være ude i naturen med børnene i de kolde måneder? På kurset arbejder vi med følgende tre temaer: • Dyrespor i naturen • Naturlege for børn om vinteren • Lav varm vintermad over bål. Vel mødt til en vinterdag med masser af inspiration! mere...

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • FEE
  • FEE
  • CO2 neutralt website